روز: بهمن 24, 1402

جدیدترین ترند های دندانپزشکی در سال 2024

دندانپزشکی به طور مداوم در حال تحول است و سال 2024 نیز نویدبخش نوآوری های هیجان انگیزی در این زمینه است. سال 2024 شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در حوزه دندانپزشکی و جدیدترین ترند های دندانپزشکی، خواهد بود. برخی از جدیدترین ترندهای دندانپزشکی در سال 2024 عبارتند از: هوش مصنوعی (AI): استفاده از