روز: بهمن 12, 1402

عوارض جانبی داروهای ضد درد دندان

درد دندان، درد یا ناراحتی در یک یا چند دندان است. این درد می تواند به صورت تیز، ضربان دار، یا سوزشی باشد و می تواند در یک ناحیه خاص از دهان یا در کل دهان احساس شود. درد دندان می تواند در هر سنی رخ دهد، اما بیشتر در