روز: آذر 1, 1401

مزایا و معایب بلیچینگ دندان چیست؟

هر فردی با توجه به جنس، کیفیت و ژنتیک دندان های متفاوتی از لحاظ مقاومت و رنگ دارد، اما عوامل بیرونی می تواند در خرابی خود دندان و رنگ آن نیز موثر باشد، درست از زمانی که کودک شروع به خوردن غذاهای عادی می کند ممکن است به خاطر مواد