روز: شهریور 20, 1401

همه چیز درباره پروتز دندان ثابت

پروتز ثابت دندان چیست؟ گاهی اوقات برخی از دندان ها به دلیل قرار گرفتن در معرض درمان های متعدد مثل پر کردن چندین باره و عصب کشی، دیواره آن ها نازک شده و دندان حالت شکننده به خود می گیرد و ممکن است با کوچک ترین فشاری دندان بشکند و