روز: مرداد 2, 1401

دکتر یاسمین قهرمانی – متخصص درمان ریشه

برای دریافت خدمات دندانپزشکی چه در زمینه ی زیبایی و چه در زمینه درمانی باید حتما در نظر داشته باشید دندانپزشکی را انتخاب کنید که در زمینه فعالیت خود دارای مهارت و تجربه کافی باشد تا علاوه بر رضایت کامل از نتیجه درمان عوارض و مشکلات جدی تری برای بیمار