روز: خرداد 30, 1401

همه چیز درباره آندربایت

آندربایت چیست؟ حتما تابه حال مشاهده کرده اید که بعضی از افراد فک پایینشان از فک بالایی جلوتر بوده که تا حدودی چهره ی ناخوشایندی به فرد می دهد. به این حالت اندربایت می گویند. در این وضعیت، دندان های جلو فک پایین از دندان های جلو فک بالا جلوتر