روز: آبان 5, 1400

راه های درمان آفت دهان با روش های خانگی

آفت دهان چیست؟ آفت ها زخم های کوچک و سطحی می باشد که در بافت نرم دهان به وجود می آیند که به آنها زخم آفتی نیز گفته می شود. این زخم معمولا به صورت گرد و یا بیضی شکل می باشد و رنگی سفید یا زرد دارد. آفت ها