روز: فروردین 11, 1400

بریج دندان یا پل دندانی چیست؟

کاربرد بریج دندان یا پل دندانی برخی از افراد به دلایلی مختلفی نظیر رعایت نکردن بهداشت دهان و دندان، جنس بد دندان ها، و پوسیدگی بیش از حد دندان که قابل درمان نمی باشد، نیاز به کشیدن دندان ها توسط دندانپزشک برای جلوگیری از آسیب به دندان های دیگر دارند،