روز: بهمن 19, 1399

هزینه جراحی دندان نهفته چقدر است؟

هزینه جراحی دندان نهفته یکی از علت های اصلی به وجود آمدن دندان نهفته دورن فک کمبود جا برای رشد دندان می باشد روش های متفاوتی برای بیرون آوردن دندان نهفته درون لثه و فک وجود دارد که یکی از آن ها جراحی و بیرون کشیدن دندان از داخل لثه