روز: بهمن 6, 1399

متخصص پروتز دندان در شیراز به همراه آدرس و شماره تماس

بهترین متخصص پروتز دندان در شیراز کیست؟ پروتز دندان  ( Dental prosthesis )شامل پروتز دندان ثابت و یا پروتز دندان متحرک می باشد که به پروتز دندان ثابت روکش دندان و به پروتز دندان متحرک دندان مصنوعی گفته می شود، اگر یکی از دندان های بیمار دچار تخریب گسترده شده