روز: آذر 30, 1399

هزینه کاشت ایمپلنت دندان در سال 1400 چقدر است؟

هزینه کاشت ایمپلنت دندان برخی از دندان ها به حدی خراب و پوسیده می شوند. که دیگر با هیچ روشی نمی توان آن ها را درمان کرد و تنها راه کشیدن و خارج کردن دندان می باشد. تا آسیب جدی تر به دندان های مجاور وارد نکند. کشیدن دندان می