روز: آبان 15, 1401

بهترین روش های جایگزین برای دندان از دست رفته

ممکن است دندان شما به دلایل مختلف مثل انجام چند درمان ناموفق و خرابی بیش از حد دیگر قابل حفظ نمودن نباشد و برای جلوگیری از خرابی دندان های دیگر باید آن را کشید. در این حالت می توان با روش های مختلف جای خالی دندان از دست رفته را