روز: مرداد 4, 1400

روش های مختلف برای رفع بوی بد دهان

تاثیر بوی بد دهان در روابط اجتماعی با دوستان، همکاران و افراد جامعه داشتن بوی بد دهان می تواند به معضل برای افرادی تبدیل شود که دچار آن هستند. بوی دهان برای همه انسان ها بسیار ناخوشایند میباشد. افرادی که درگیر آن هستند بعد از مدتی گوشه گیر خواهند شد