روز: اسفند 10, 1399

چه افرادی قادر به انجام ایمپلنت دندان نیستند؟

انجام ایمپلنت دندان گاهی اوقات برخی از دندان ها به دلیل رعایت نکردن بهداشت دهان و دندان، شکستگی و جنس بد دندان ها دچار پوسیدگی های بسیار عمیق غیر قابل درمان می شود و باید آن دندان توسط دندانپزشک کشیده شود و جایگزینی برای آن گذاشته شود که این جایگزین