روز: بهمن 9, 1399

هزینه جرم گیری دندان چقدر است؟

هزینه جرم گیری دندان دندان های شما ممکن است بر اثر گذشت زمان دچار جرم های ناشی از خوردن غذاهای رنگی شود، که با استفاده از مسواک، دهانشویه این جرم ها از روی دندان و بین دندان ها خارج نمی شوند، در این حالت نیاز به انجام جرم گیری دندان