روز: آذر 27, 1399

هزینه لیفت لثه در سال 1400 چقدر است ؟

هزینه لیفت لثه لبخند زیبا یکی از اصلی ترین علت های زیبایی چهره افراد است، که کاملا بستگی به دندان ها و لثه های مرتب و سفید دارد. یکی از مشکلاتی که برای برخی از بیماران به وجود می آید و به خاطر آن به دندانپزشکی مراجعه می کنند. لبخند